หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม > อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม จัดโครงการทำผังทางเดินและผังนำชม เพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม จัดโครงการทำผังทางเดินและผังนำชม เพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

admin comarch
2018-09-12 11:58:17

อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม จัดโครงการทำผังทางเดินและผังนำชม เพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน


เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นำโดย อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม จัดโครงการทำผังทางเดินและผังนำชม 
เพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนอย่างเป็นระบบ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม