หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม > สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการทำนุบำรุงโรงเรียนวัดสมุทรโคดม ตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการทำนุบำรุงโรงเรียนวัดสมุทรโคดม ตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

admin comarch
2018-09-12 11:52:05

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการทำนุบำรุงโรงเรียนวัดสมุทรโคดม ตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี


สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดโครงการทำนุบำรุงโรงเรียนวัดสมุทรโคดม ตำบลแหลมผักเบี้ย และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านงานออกแบบผังชุมชน, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจขบวนการออกแบบการก่อสร้างอาคารบ้านไม้พื้นถิ่น และปลูกฝังการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน