หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม > สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาปรับพื้นฐานด้านการออกแบบและกิจกรรมสานสัมพันธ์ครั้งที่ 7 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาปรับพื้นฐานด้านการออกแบบและกิจกรรมสานสัมพันธ์ครั้งที่ 7 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

admin comarch
2018-09-12 11:55:04

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาปรับพื้นฐานด้านการออกแบบและกิจกรรม
สานสัมพันธ์ครั้งที่ 7 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาปรับพื้นฐานด้านการออกแบบและกิจกรรมสานสัมพันธ์ครั้งที่ 7 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบและพัฒนาแนวคิด เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนและสามารถเรียนรู้และปรับใช้ในศาสตร์ที่เลือกเรียนได้อย่างเหมาะสม


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ชีวิน ชินดิลกวณิช : ภาพข่าว