ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ เนื่องในวันปีใหม่ 2557

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ เนื่องในวันปีใหม่ 2557


เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงปีใหม่ของทุกปี เป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกของขวัญ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกๆปี 


01. 2018